Tag: belastningsskader

Timani – en inngangport til en dypere forståelse av kropp og musisering

– For musikere – For ikke-musikere – For tangodansere Timani handler om å oppnå en bedre indre koordinering mellom de ulike delene av bevegelsesapparatet vårt og derved øke evnen til musisering eller ganske enkelt til å være komfortabel i egen kropp. Du oppnår en større sikkerhet og teknisk kontroll, bedre klang og større uttrykksmuligheter på…