Pain-work: The art of state change

Because every part of us is constantely being affected by innner and outer influences we are all in a constant state of flux. When we are in pain we often, consiously or unconsiously  work against this notion : The search for a path out of the pain can become a desperate search for a static state where everything is just right; where we imagine that we will be in control. But what if this is not the way to navigate? What if the one thing we need to master in our work with pain is instead the capacity for state change, as supposed to holding a fixed state? And what is the one pre-requisite for being able to do this?

The nervoussystem is, according to Dr. Stephen Porges,  most of the time responding not to the real world but to our subconcious interpretation of the signals that our “neuroception”  picks up.

yeshi-kangrang-iuqxv7kFj64-unsplash

Photo by Yeshi Kangrang on Unsplash

Neuroception is the term Porges coined for the unconcious part of our nervoussystem which is constantly  on the lookout, assesing our degree of safety from both internal and external dangers.

We know what it feels like when our neuroception senses danger. To be in a “fear-brain”- state of mind is exhausting and also narrows our experience of reality, and when we experience long term pain our neuroception tends to bombard us with signals that we are in fact in danger.

Stressors and sensitivity

When giving a talk about Pain at the Timani sertification at the Musician´s Health and Movement Institute the other weekend the topic of “Stressors” came up. Stressors, as in the things or situations in our lives which, depending on their number, can increase our sensitivity to pain.

Pain is a complex phenomenon consisting of several systems giving, receiving and interpreting information. The basic role of pain is to alert us to things which are potentially harmfull and to make sure we choose the most expedient way of action to avoid  injury. (For the curious mind: Here is a nice article, only in Norwegian, sorry, about the different pain systems and how the plasticity of these systems, their ability to change, can be both a blessing and a curse (article: smertens nevrobiologi))

However, our subjective experience of pain is also depending on our degree of sensitivity which is directly affected by the amount of stressors in our life and our ability to tolerate them. A stressor might be any social factor, lifestyle factor or health factor which, for you personally and at this particular moment in your life, is adding a strain which is increasing your sensitivity.

The Cup of Tolerance

In his free downloadable “recovery strategies – your pain guidebook” Greg Lehman, physiotherapist, chiropractor and strength and conditioning specialist, adresses the psychosocial riskfactors in pain and injury management from a neuroscientific perspective.

He introduces the “Cup of Tolerance” as a metaphore for when the stressors in our life exceeds our ability to carry them. Working with stressors involves becoming aware of them, and removing them or increasing our tolerance for them, or in Lehmans terms “building a bigger cup”. A first step is, however, becoming aware of our stressors.

But what if becoming aware of our stressors results in a feeling of despair and helplessness? Like one of the participants in this weekend sertification shared “I became aware that most of my stressors are factors in my life over which I have no control”.

Fear = either – or

This is a great chance to adress something important to remember when it comes to stress and pain:

When we experience pain from a state of unsafety our mind is very often caught in the fear-brain mode mentioned earlier, and here´s an interesting thing about this mode:

Fear-brain tends to collapse every situation into binaries:

“My only option is to stay or go, to confront or avvoid, to put down my foot or let everything slide, to react in an xx-way or to shut down”.

 

In other words: when our brain is caught in fear and unsafety-mode it tends to be blind to the myriad of available possibilities that every situation acctually holds and limits our choices to two or three which usually both tends to be extremes.

It also holds the notion that in an imagined future situation where we are adressing our stressors in some way “I” will be the only person who are changing and that the other people involved in the situation will be unaffected or only affected in a negative way by my altered reactions or actions.

Our fear-brain is blind to the fact that every change, no matter how small, has butterfly effects.

Feeling safe

Therefor the pre-requisite for being neurologically able to adress anything which might add to our present pain-situation is always to find a gentle way to navigate into a sense of safety.

What makes you feel safe? Here is a list with some of my favourite strategies. Make your own and use it as a way to support yourself when you want to work with adressing stressors from a state of flexibility and safety.

 • A warm waterbotle on my stomach
 • Lots of physical safe contact from people I trust
 • Close contact with the ground
 • Hugging big trees
 • Lying facedown on gras
 • Touching different textures (rugs, cloth, floorboards, rocks, earth, grass, water, sand)
 • Soft humming
 • A burning candle
 • A special selection of breathing exercises
 • A special selection of mental exercises
 • The presence of other self-regulating people
 • Slow concious movement
hamza-el-falah-367656

Photo by Hamza El-Falah on Unsplash

Teatrets transformerende kraft – Karel Hlavatý 100 år. Minnetale

Fra UNIMA´s minneutstilling i festivalen Figur i Fossekleiva 2019

Teater som overlevelseskunst

PA120002 (2)

«To any vision must be brought an eye adapted to what is to be seen and having some likeness to it».

Eller, i fri oversettelse: «enhver visjon må møtes med et blikk som er innstilt på å oppfatte det som tilbys, det som vises og som deler visse likheter med det.»

Dette sitatet av Plotinus dreier seg egentlig om spirituelle og åndelige visjoner men kunne like gjerne gjelde dukketeaterets magiske skapelsesøyeblikk: Hvordan vi opplever dukketeater avhenger i høy grad av hva slags «blikk» vi møter det med: Ser du tilskårne trebiter, tråder og pappmasjé? Eller pierrot på håpefull jakt etter sommerfuglen, symbolet på hans jakt på Columbine?

l1020799.jpg

Dukketeater handler om å gi liv til død materie; en liten guddommelig skapelsesprosess hvor gnisten av liv oppstår i møtet mellom tilskuerens fantasi og skuespilleren og dukkeførerens dyktighet. En stålampe blir til en gammel mann, en tekanne til en trist høne. Transformasjonen skjer i fantasien til tilskueren og i det magiske øyeblikket da vi som tilskuere velger bort viten til fordel for undring og fantasi.

Min far hadde en sitatbok hvor han skrev opp ulike inspirerende setninger og det aller første sitatet, som jeg ikke kjenner opphavspersonen til, lyder: “All menneskelig viten begynner og ender med et spørsmålstegn”. Deretter følger et sitat av Anatole France:

“To imagine is everything, to know is nothing at all”.

Fantasi blir ofte knyttet til barnlige aktiviteter og lek, eller dagdrømmeri og virkelighetsflukt. Men en sjelden gang minnes vi på at fantasi også er et av våre sterkeste verktøy for overlevelse.

Min far kom til Norge i 1968, 49 år gammel sammen med mange andre som på den tiden forlot Tsjekkoslovakia og den sovjetiske invasjonen.

Tsjekkoslovakia, i dag Den Tsjekkiske Republikk, er et bemerkelsesverdig land med en kort historie, men som i sin korte periode rakk å ha både en forfatter og en filosof blant sine presidenter. Historisk sett var det aldri et trygt sted for politikere (i hvilket annet land oppstår det et eget ord for død ved utkastelse gjennom et vindu fordi det skjedde så ofte med politikere?) Den første «Defenestrasjon» fant sted i Praha i 1618 og innledet 30-årskrigen og tradisjonen holdt seg helt frem til 1948.

640px-Defenestration-prague-1618

By Johann Philipp Abelinus, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=208387

I Tsjekkia har litteratur og teater alltid vært vel så mye politikk og et våpen mot sensur og undertrykkelse som underholdning. For gjennom «fiksjon», pantomime, stedfortredende dukker og dramaturgi kan du uttrykke det som det ikke er lov å sette ord på, uten at noen kan ta deg for det. Og min far hadde mye erfaring med hva et undertrykkende regime kan påføre et menneske.

Vi har alle våre sikkerhetsnett i livet, enten de er mentale eller fysiske; ting eller holdninger som skal sikre oss hvis situasjonen en gang krever det.

Hjemme hos oss hadde min far et skap stappfullt av sigarettpakker. Han sluttet å røke da jeg var liten, men sigarettene forble i skapet, de ble til og med med på flyttelasset når vi flyttet til en ny leilighet. Mer om dem siden.

I teater, som i livet ellers, styres handlingen av valg – valgene rollefigurene tar, hva vi velger å rette oppmerksomheten mot og ikke minst konsekvensene av valg, våre egne og andres.

Min fars liv var mye styrt av andre menneskers valg.

På et møte i München i september 1938 valgte Storbritannia og Frankrike å støtte Hitlers krav om at Tsjekkoslovakia skulle avstå visse områder kalt Sudetenland til Tyskland. Tsjekkere i området skulle tvangsflyttes vekk og området sikres for den tysktalende befolkningen som utgjorde mer enn 50% av innbyggerne i området.

Min fars mor var sudettysker men hennes mann, min farfar var tsjekker og dermed også deres tre sønner. Muligens for å unngå problemer med deportasjon valgte min farfar å ta tysk statsborgerskap for å støtte sin kone.

mde_vivi

 Valg får alltid konsekvenser, men det er konsekvensene vi ikke forutser som er opphavet til alle legender og myter og alle de store dramaene i teaterhistorien, fra Oidipus, via Hamlet til Game of Thrones.

Den uforutsette konsekvensen av min farfars valg var at hans to eldste sønner som begge var under myndighetsalder ble tvangsinnkalt til tysk militærtjeneste. Under trusler om represalier mot familie og venner hvis de ikke fulgte ordre ble min onkel sendt som soldat til østfronten og min far ble tvunget til å jobbe som telegrafist for den tyske hæren. På et tidspunkt ble min far tatt til fange og havnet i russisk fangeleir i Moskva hvor han satt i 10 mnd før han, ved krigens slutt, kom med en transport tilbake til Praha i 1946.

patrick-hendry-daWlqHGWxFk-unsplash

Photo by Patrick Hendry on Unsplash

Om tiden han tilbrakte i fangeleiren vet jeg lite annet enn at dette antagelig var årsaken til sigarettene alle de årene senere i et lite rødt rekkehus i Bærum, Norge, – et Norge i fredstid med oljerikdom og arbeiderpartistyre som tok imot exil-kunstnere med åpne armer.

Den velkomsten min far fikk i Norge var en ganske annen enn den han fikk ved hjemkomsten til Praha i 1946 som eks-sovjetisk fange, da Sovjet, i den ferske etterkrigstiden, fortsatt var Europas helter.

Sovjets popularitet etter krigen bidro til at Tsjekkoslovakias kommunistiske parti hadde en høy stjerne hos mange tsjekkere. Men i februar 1948, i det som ble kjent som det tsjekkoslovakiske Coup d´etat, tok det kommunistiske partiet, med sterke føringer fra Soviet, makten i landet. Det som fulgte var en tid med politisk brutale overtramp, undergrunnsvirksomhet, iscenesatte demonstrasjoner og arrestasjoner av ikke-kommunistiske politikere.

Til sist var det bare étt ikke-kommunistisk medlem igjen i regjeringen, utenriksminister Jan Masaryk som i tydelige ordelag nektet å bøye seg for kravet om tilpasning. En dag i mars ble Masaryk funnet død nedenfor et vindu i sin embedtsbolig, – en hendelse som av myndighetene og en offentlig etterforskning ble konkludert som selvmord. “Selvmord-Konklusjonen” ble opphavet til en talemåte blant ikke-kommunister i samtiden:

“Jan Masaryk var slikt et ordentlig menneske at han til og med lukket vinduet bak seg da han hoppet ut”…

Tsjekkere kan det med ironi og subtilt opprør, i litteratur og teater, så vel som i talemåter. Tsjekkoslovakia gikk over til å hete Den tsjekkiske sosialistiske republikk, en republikk som skulle beholde sitt jerngrep om innbyggere, kunstnere og dukkeførere helt frem til 1989 og murens fall.

I løpet av 20 år av denne perioden, fra 1948 til 1968, var min far ansatt på 9 ulike teatre. På den ene siden en bekreftelse på hvor etterspurt han var, på den andre siden en dokumentasjon på den fotlenken som hans tyske fortid hele tiden utgjorde. Den sovjetisk-vennlige republikken så ikke med blide øyne på en tysk avstamming om den var aldri så mye ufrivillig.

I en magisk video fra en forestilling av franksmannen Phillipe Genty fremfører dukkeføreren Paul Daniels et tableau hvor en tråddukke oppdager sine egne tråder og dukkeføreren som holder dem. Dukken går deretter til det skritt å begå selvmord ved å kutte sine egne tråder. Hva gjør det med én å hele tiden føle at andre styrer trådene i livet ditt?

Jeg ser for meg den 20-årige telegrafisten og senere dukkeføreren, marionettemakeren og regissøren der han sitter sammenkrøpet og lytter til telegraflinjenes lange nervetråder. Tråder som strakk seg utover Europa og inn i Russland – En unggutt fanget i et liv og et nett hvor den som holdt trådkorset alltid var skjult bak en vegg av militær brutalitet eller grå lukkede byråkratiske ansikter.

mde_vivi

mde_vivi

I 1968 rykket Sovjet inn i Tsjekkoslovakia med tanks og militærmakt for å knuse Praha-vårens lille bluss av opprør. Om det var vanskelig for min far å beholde en jobb før ble det nå fullstendig umulig og under et påskudd av et arbeidsbesøk kom han til Norge og søkte asyl.

Med slike erfaringer er det kanskje ikke til å undres over at skjebnen, med all sin ukontrollerbarhet, går igjen i min fars oppsettelser som en ubønnhørlig og styrende makt. I notatbøkene hans dukker de greske tragedier opp som en stor innflytelse, tragedier hvor skjebnen alltid synes å være hugget i stein. En skjebne som menneskene forgjeves prøver å påvirke og gjøre opprør mot til ingen nytte.

I pappas oppsetning «Måne over gjøglarvogna» som var en unik blanding av pantomime, dukketeater og svart teater, tar skjebnen form av en hodeskalle og et par hanskekledte hender som med skadefryd fører en fortvilet Pierrot frem til kanten av selvmord ved å forvrenge virkeligheten rundt ham. Typisk nok er det ikke styrke og besluttsomhet som redder ham, men det rett motsatte: to flagrende sårbare sommerfugler jager vekk hodeskallen og kaller Pierrot tilbake til livet. Poesi og femininitet, sårbarhet og transformasjon er det som holder skjebnens dysterhet i sjakk og som kaller oss tilbake til livet.

svart-teater

Alt avhenger av vår vilje til å la oss fortrylle, til å velge undring, håp og fantasi framfor desperasjon. I teatret velger vi å la regissør, skuespillere og dukkeførere få bygge en alternativ virkelighet med fantasien vår som byggesteiner. Vi velger å la en dukke av tre og nylontråder bli levende og speile tilbake til oss våre egne emosjoner, fortvilelse og håp.

Og jeg våger å hevde at denne «virkeligheten» som vi skaper i teaterets mørklagte magiske lomme er like virkelig som den virkeligheten vi skaper hver dag i vårt liv. Alle våre oppfatninger, tanker og holdninger er basert på like deler virkelighet og illusjon. Virkelighetsoppfatninger som kan få oss til å lukke øynene for en båt med desperate mennesker i nød eller stappe et skap fullt av sigaretter i påvente av katastrofen vi bærer med oss i hjerte vårt.

I min fars tilfelle måtte hjertet hans gi tapt i 1988, ett år før murens fall.

«Å vite er intet, å bruke fantasien er alt» lyder sitatet av Anatole France i min fars sitatbok.

For én som verdsetter fantasien og undringen må krigen i all sin skråsikre retorikk og forherligelse av de sikre svar og fakta stå som det ultimate mareritt. For selv om sannheten sies å være det første offeret i krig vil hver side hevde at de har sin egen kompromissløse variant av sannheten.

Derfor kan vi kanskje si at det første offeret i krig egentlig er vår evne til å åpne oss i stille undring og forventning mot det vi ikke kjenner; å legge ned og forlate våre fastlåste oppfattelser av hva som er «virkelig» og å ha mulighet til å se det vi ikke vet er der før vi ser etter det; før vi ser at det bærer en likhet med oss selv.

«To any vision must be brought an eye adapted to what is to be seen and bearing some likeness to it».

Gratulerer med 100 års markeringen, pappa.

miriam-og-karel_001.jpg

 

 

 

Time for New year resolutions

Towards a more embodied way of life

hamza-el-falah-367656

With the upcomming new year in mind and the usual focus on how to better, amend, correct or start up afresh with some appropriate new year resolutions I´d like to share a text from the aw-inspiring Menschen Museum in Berlin that was featuring parts of the Bodyworlds exhibition.

Out bodies mirror our lifestyles.

When our body no longer wants to play the game is over.

Without it, no thoughts, no actions, and no expressions or experiences are possible.

Without our bodies, we have no world, no family, and no friends,

without our bodies we could not exist.

Its complex structure is fascinating , as are the lives it allows us to live.

– Menschen Museum, Berlin. fra utstillingen Bodyworlds

Most of us far too often take our miraculous bodies for granted, and by doing so ignore the fact that were it not for our bodies every joyfull life event we have ever experienced  would be nulled out.

20953536_10155408395455272_5034873783544968687_n

(A glimpse of what the network of our blood vessels actually look like in all its marvelous complexity)

So the word I wish to make my new year- mantra is:

EMBODIMENT

Embodiment is a term used to denote the degree of awareness with which we, experience and relate to our own body and the manner with which we communicate with it. The opposite is disembodiment. 

Embodiment is about HOW we experience, relate to and communicate with our body , not the fact that we HAVE a body. This is the reason why it is possible, even in a society as body- fixated as ours, to acctually live a rather disembodied life.

New year resolutions often tend to focus on making amends for how we have treated our bodies during the holidays (with diet and exercise as the two main themes). But HOW we engage in these two activities are often less emphasised.

The results could be rather different depending on if we do so from an embodied or disembodied state. Here are some examples of the difference between approaching diet or exercise from a state of embodiment and body-fixation.

michael-discenza-199756

Embodied eating and drinking

Changing your diet might indeed be a step towards having a better relationship with your body based on learning which signals that acctually means hunger for edible nutrients and which that points to hunger for something else. There might be several areas in our lives where we might feel malnourished (relationships, responsibilities,  a need to use our abilities, our paricular family-constellation, lack of access to nature etc) which all might end up translated into hunger for food.

Developing a more embodied awareness might increase our ability to dicern these different hungers. Then the new challenge would be finding out what you need to adress in your life in order to nurish this.

But embarking on a new diet might just as well be yet another step away from your body if the motive is trying to fix the external and visual parts of something you deep down despise, fear or loath. The act of “going on a diet” is the same but the outcome, both physical and psycological, depends on the underlying intention.

joanna-kosinska-313497

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Embodied work-out routines

The same goes for «looking after your health» by staying fit. Starting a new workout-routine might be a doorway to connect with and sense your body in a healthy way. Discovering your personal and unique boundries and challenging your idea of what your body can and cannot do. But the outcome of a new work-out regime, no matter if you choose yoga, pilates, strenght-training or kick-boxing, depends entirely on how you view your body in the first place:  as an aw-inspiring entity which acctually changes and adapts to how you use it (and which lets you know what is really going on in your life and how it affects you) or as a trophy to be admired or judged by others.

If we look behind all the currently accepted fitness ideals of our days we will find a lot of deep-buried self-hatred jumping around on treadmills and flexing large muscles in the gyms..

jacob-postuma-409826

Photo by Jacob Postuma on Unsplash

Approaching a work-out routine with the intention of discovering our body as a novel and totally uniqe landscape gives the activity we choose a different flavour and has long-term implications on how we treat our bodies on other areas in life, not just in the gyms.

The difference between an embodied or body-fixated work-out is not necessarily seen in the visible physical result (at least not imediately) but is often strongly reflected in the emotional and and psycological result of the work-out. And in the long term the physical results will show them selves as well.


Here is a nice way to check if you are eating or moving from an embodied or disembodiment state of mind:


 • Are you able to be totally present and sense into your body when engaging in the activity you are doing?
 • If you experience the activity as plesurable and delightful: are you able to savour it just for your own sake (and not the sake of your instagram- or facebook account)?
 • If sensations turn unpleasent because you are changing something that might have been a long-time pattern: are you able to stay present and aware through that as well until the sensation changes?

Embodied playing and living

For those who want to start the year off with a chance to delve into what embodiment feels like: here is a new year offer:

pakketilbud eng

On a Timani/ NM session we can typically work with:

 • Increasing your embodiment-booster nr one – interroception, your internal sensory awareness, which might affect your physical, mental and emotional state of mind
 • Finding out if re-occurring tensions or aches are the result of ways in which you use your body on a daily basis
 • Learning about how becoming aware and changing the way you sit, stand and walk can affect chronic tension in the shoulders, arms and neck
 • preventing or alleviating pain, reoccurring tensions or discomforts related to playing your instrument.
 • Finding out if stage fright and nerves are all “in your head” or if they might be the result of the ways you use your body when playing
 • Finding ways of connecting more deeply with your musical intentions when playing through increased
 • becoming a more conciously embodied mover/musician

and lots more..

A blessed New Year to you all!

jakob-owens-168406

Photo by Jakob Owens on Unsplash

 

Podcast alert!

It´s definitely not every day that one gets to be on iTunes!!

170x170bb

This is the podcast of the founder of Timani, Tina Margareta Nilssen, about embodied musicianship and explorations into the vast landscape of music, mind and body.

I was very honored to be interviewed about my experiences with exploring musical expression faced with the experience of growing up with a body that didn´t (and sometimes doesn´t) seem to have quite the same agenda as the ego, and how the need for artistic expression sometimes can seem to overwhelm our own body and challenge the limits of expression we think we can allow ourself.

Episode 4: Resistance and Wisdom. Podcast

Miriam Hlavaty is a composer, pianist, Timani teacher and a listening expert. She went through her studies at the Norwegian Academy of Music in Oslo with chronic tendinitis, yet a deep wish to express music. Now at the age of 40, her journey has left her with tons of wisdom that I would have loved to hear as a student myself. She is now an expert of the body and playing music. She writes a blog, gives workshops and lectures to help musicians all around the world to change their physical coordination to prepare them for playing music in a healthy way.

Proprioception – the physiological reality behind a “natural” technique

It is said that a concert pianist has fine motor-control skills with a degree of coordination which exceeds that of a brain surgeon during operations. To perform of piece of music which demands that each finger, each joint of that finger and each muscle in the hand, arm and body cooperates and contributes to the end result and that this end result is experienced as harmoniously, melodically and rhythmically complete is really somewhat of a physiological and neurological miracle.

Hånd på klaviatur

Perhaps the reason why most of us still don’t reflect on this when great art is presented to us is because one of the hallmarks of great art is that it is perceived as “effortless”. We sense the coordination, the seamless conversations within the body of the practitioner, how everything just seems to “flow”, yet a part of our mind is aware of the enormous amount of coordination happening and realises that there is no way we can consciously control all of these minuite operations.

varshesh-joshi-65553

Photo by Varshesh Joshi on Unsplash

It is like the joke about the centipede who one day suddenly started pondering which leg to move first and from then on were unable to move ever again. Our brain grasps that there must be some sort of overall awareness coordinating everything so that it just happens “naturally”.

“Naturally” is, however, a nice fluffy term for something which we instinctively recognise without really understanding what it is or how it works. Musicians are very often taught to be looking for a “natural technique” although much of this training  tends to focus more on how it is supposed to feel, us supposed to what needs to happen for it to feel like this; to get to the place where everything “clicks”, where the audience as well as we ourselves experience what is happening as “effortless”.

But what is the physiological reality behind the term “natural technique”?

Proprioception – Our unknown sense

Most of us are unaware of how many of our seemingly ordinary daily activities which really are similar miracles, both neurologically and physiologically. Our very ability to move at all is based on a complex cooperation between our brain, our nervous system and our muscles; a cooperation which enables us to do anything from tying our shoelaces to playing a piano concert, and of which most of us are totally oblivious to.

There are, however, some situations in which most people become aware of the degree of magic happening inside their body and it is usually, ironically, when things start to not work as they should.

Proprioception is the name of the sense which makes our brain aware of where each part of our body is located in space at any given time. This enables our brain to send coordinated signals in the form of motor programs to different parts of our body which then enables us to perform everyday movements. Some of these motor programs start to form from the moment we are born, such as when we learn how to crawl, turn over or walk.

hamza-el-falah-367656

Photo by Hamza El-Falah on Unsplash

These programs are so embedded in us that we don’t pay them any attention, which is, from the brain’s perspective, the whole idea: if we needed to consciously be aware of every detail of a motor program we would spend far too much energy on performing it. Therefore it is almost impossible for us to recognize the amount of coordination happening behind the smallest of our activities.

The best way to understand how our proprioception actually functions is perhaps to show what life is like for someone who has to live without it.

The man who lost his body

ian-waterman

19-year-old Ian Waterman at first thought he had caught merely a common cold or virus infection. The sturdy young man was working as an apprentice in a butcher shop and was used to hard labour and physically demanding work. He had previously gotten a small cut in his finger and most likely the cut had developed into an infection. What started out as a common cold would prove to be something much worse. As the doctors in vain tried to understand what was happening Ian gradually lost control over his limbs and ended up lying in bed without conscious control over any part of his body from his neck down.

What confused his doctors and neurologists was that the condition didn’t read like a normal paralysis: Ian wasn’t paralysed, his muscles still worked and his brain was receiving signals from his body conveying sensations such as pain and differences in temperature. But the brain seemed to have lost the notion of where the different parts that it was supposed to move were located. The medical sentence was harsh: a life in a wheelchair.

Nerve issues

Ian’s condition is an efficient reminder of how complex and specialized our nervous system is. We often think of a nerve in the same way that we think of some sort of electric cable conveying a signal between body and brain. The reality is much more complex.

kabler

If you cut through a nerve and look at the cross-section you will see that the nerve includes several smaller parts, nerve fascicle’s. Inside of these fascicle’s we find individual nerve fibres.

A nerve fibre can be either a sensory fibre or motor fibre. The motor fibres sends signals to our muscle fibres telling them to contract. The sensory fibres starts either in the skin or in the muscle and come in different sizes. The largest ones convey information concerning touch, muscle sensitivity or sense of movement, while the smallest ones convey information concerning muscle fatigue, temperature and certain forms of pain.

In Ian’s case the motor fibres were intact but the large sensory fibres (and with them also the access to very specific functions of the nervous system) were damaged, probably as a result of the infection. These nerve fibres were responsible for receiving all of the sensory information that had to do with the positioning of Ian’s joints and the activity in his muscles. They were also responsible for conveying all of this information onward to his brain.

The condition, which can occur in different degrees, were eventually given the name sensory neuropathy, damaged sensory nerves.

A body completely governed by willpower

Ian had one advantage in his extreme situation: he was still young when he became ill. After the initial shock and despair at the prospect of a life in a wheelchair the young Englishman decided that he would not settle for the doctor’s prognosis. Even though the original neurological connection between brain and body were severed, might it not be possible to build another one? Since the nerves which should have provided Ian’s brain with the information necessary to move his body were destroyed it was necessary to create a new connection between brain and body. The answer, at least half of it, lay in visualisation.Brain

Ian discovered, after a painful period of hard mental work, that if he had a very concrete picture in his mind of which movement to perform and then used his eyes as control and feedback channel to tell his brain where the parts it were supposed to move were located, he was able, after years of gruelling discipline and training, to slowly re-gain control over his body.

What Ian was actually doing is something that all of us has experienced partly each time we learn and train a new motor program. When we learn to move as children we first go through an initial phase of large, unrefined movements which then gradually become more and more refined and coordinated and then eventually transformed into automatic patterns -motor programs. In this way we don’t have to think of every little detail involved in the movement and can have our mind elsewhere while bicycling, walking, skiing or performing any other movement pattern.

andre-hunter-297773

Photo by Andre Hunter on Unsplash

But the fact that we are not aware of the coordination happening when buttoning a button doesn’t mean that our body isn’t executing it. One of the prerequisites for such motor programs to work is that your brain knows where the parts which are supposed to contribute in the coordination are located. It needs to have a point of reference from which to work. Without this knowledge the brain is in the dark so do speak: it’s not easy to move something when you can’t locate it.

In Ian’s case it was as if every motor program that he had ever learned were suddenly cancelled out; and every coordination from that moment on until his death had to be done 100% consciously.

Do you have a personal problem with gravity?

The automatic motor programs which most of us uses every day are also based on a subconscious understanding of certain physical laws, such as gravity and how it affects our bodies. We all make use of this subconscious understanding every day, for instance each time we are lifting something up. A short example: the size of your base, if you’re standing broad legged or with your feet together, decides whether you’re going to tip over or not when extending something heavy out from your body.

Here is a visual example of what happens if you don’t take this fact into account.

kran som tipper

Ian´s body, who is bereft of his automatic motor programs, and therefore also from this subconscious knowledge, needs to be constantly aware of these physical laws: each time he is picking something up he needs to calculate how much the weight of the object will affect the balance in the rest of his body and then consciously adjust the angle of his arms and legs and the degree of tension in the muscles of his arms and legs based on this knowledge. Picking up a mango or lifting a chair demands different degrees of tension.

Most of us are rarely aware of the physical laws surrounding and affecting us each day. It is no accident that “biomechanics” is still a relatively unfamiliar term for most people. The knowledge of how biological material (what your body is made of) is affected by physical laws (gravity for instance) is not something we go around and ponder. Yet we all live under these laws, we just happen to be so lucky as not to need to relate to them except on those occasions where our proprioception is a tad weaker than usual, for instance when we have been drinking or early in the morning when we have just got out of bed and seem to constantly bump into our doorframes.

michael-discenza-199756

Photo by Michael Discenza on Unsplash

For someone like Ian who is cut off from his proprioception the relationship with gravity becomes very close indeed. For one thing his ability to move is completely dependent on his eyes and his visual faculties: as long as he can use his eyes to give his brain feedback on where his body is located Ian is able to control his body in a way that (for now) is unique in all of the world. However, if this feedback channel disappears, for instance if the light is switched off in the room, he immediately loses every control of his body and collapses like a rag doll, – the result of the brain’s lack of ability to adjust the body according to gravity.

Brain in search of body

cengizhan-konus-92187

Photo by Cengizhan Konuş on Unsplash

When we see small babies moving slowly and seemingly uncoordinated we are actually witnessing a meticulous training of coordination and motor patterns which will later on become the foundation for every movement during a long life. Although we might find such intense concentration when reaching for a toy as “cute” what is actually happening should rather trigger our admiration: brain scans of Ian’s brain when he is performing his conscious coordinated movements shows activity in parts of the brain that are usually used only in activities demanding the most sophisticated form of intense concentration, activities such as juggling with multiple balls.

It goes without saying that this activity demands much more energy than movements which have been transformed into automatic motor programs.

There is also another price Ian is constantly paying which those of us with an active proprioception don’t need to worry about. Our brain is dependent on its contact with the body. When this contact is missing or decreased the brain instinctively senses this as a threat. A consequence of Ian’s condition is therefore that his nervous system is in a constant state of tension, where the feedback that his eyes provide is the only thing staving off the panic.

Trapper

Just think about the sensation of missing a step when walking down the stair or stepping off a ledge that you didn’t expect was there, and where your body suddenly flops down. The sudden jolt we experience when the expected contact with the ground disappears for a second is actually your brain shouting for feedback from the body, – feedback which didn’t come as expected and which, in Ian’s case, will never come. Imaging having that shouting as a continuous companion in your life..

Embodied living

Ian’s example shows us how much of our life and our activities which are based on movement patterns. Most of us take these patterns for granted and are even mostly unaware of them happening at all. Only in situations when we are witnessing these patterns at their utmost, might it suddenly dawn on us the immense complexity and possibilities stored in our incredible bodies. For instance in a concert, when a performer makes something incredibly complex appear as effortless.

larisa-birta-102093

Neurologically speaking, for something to be without effort does not mean that there is no effort involved but rather that we are witnessing something functioning at its utmost. And maybe that is exactly what holds our fascination: we are reminded of the endless possibilities and miracles residing inside these amazing structures which we choose to call our “bodies”.

Hopefully this experience might eventually make us treat our bodies with the attention and reverence they deserve, both during living and during playing, but more on that in a later blog.

If you want to know more check out the BBC Horizon documentary “The Man Who Lost His Body” which tells the whole story of Ian Waterman.

 

 

Bevegelse som næringsstoff. Er du en ubevisst kroppsbruker?

I den norske humorserien “Spøkelyset” som gikk på NRK på 1980-tallet belyste komikertrioen KLM (Trond Kirkvaag, Knut Lystad og Lars Mjøen) aktuelle samfunnsfenomener og hadde blant annet en hysterisk sketsj hvor de introduserte begrepet “totaltrim”.

Formålet med totaltrinn var å trene muskler som lå brakk hos de fleste pga lite bruk (de såkalte “brakk-musklene”- vist på en egen anatomiplansje) og måten dette ble gjort på var å legge inn mer bevegelse i hverdagen gjennom å gjøre hverdagslige aktiviteter på nye (og som regel mer kompliserte) måter. Eksemplene på totaltrim rommet alt fra alternative måter å komme seg inn i bilen på, KLM´s egen versjon av “silly walks” (hvordan variere gangmønsteret) til fantasifulle måter å dekke bordet, knyte slipset og hilse på når man treftes på gaten.

Sketsjen er ubetalelig og lydsporet alene er verdt en reprise. Temaet har imidlertid, som all god humor, et element av sannhet i seg, for ikke å snakke om et snev av profeti. I dagens samfunn har vi outsourcet bevegelser fra store deler av dagliglivet vårt og erstattet det med stillesittende arbeid som består av forenklede og repeterende bevegelser. Dette kombineres gjerne med korte, intense perioder med trening som, for mange, er synonymt med “bevegelse”. Fordi vi gjerne måler effekten av trening i form av antall timer trent vil mange oss, når det snakkes om at vi trenger å bevege oss mer, tenke på hvordan vi skal klare å dytte enda en time trening inn i en allerede overfylt timeplan.

Men bevegelse kan også forstås på en annen måte.

Bevegelse – makronæringsstoffer for kroppen

Den amerikanske biomekanikeren Katy Bowman er grunnleggeren av Nutritious Movement, et omfattende bevegelsessystem for hele kroppen. Gjennom navnet og begrepet Nutritious Movement bruker Bowman næringsstoffer (nutrients) for å tydeliggjøre hvorfor vi trenger å endre og utvide vår forståelse av begrepet “bevegelse”.

Bilderesultat for movements matters bowman

Kroppen vår trenger et vidt spekter av ulike næringsstoffer i form av vitaminer, mineraler, sporstoffer, væsker m.m. Hvert og ett av disse næringsstoffene er viktige men uansett hvor viktige de er kan de ikke erstatte hverandre. Variasjon er nødvendig for å opprettholde vitale funksjoner og få dekket alle kroppens behov. Å ta enorme doser c-vitamin vil ikke hjelpe deg hvis du har kalsium mangel.

Resultatet av en ubalanse i tilførselen blir til syvende og sist mangelsykdommer.

freestocks-org-126848

Bevegelse er en biologisk forutsetning ikke bare for god helse men også for å kunne opprettholde basale og livsviktige funksjoner i kroppen. Hvis vitaminer, sporstoffer og mineraler utgjør mikronæringsstoffene vi trenger for å drive alle prosessene i kroppen vår kan bevegelse sees på som et makronæringsstoff av like stor viktighet. Og da snakker vi om en mye mer differensiert betydning av ordet “bevegelse”.

Bevegelse trigger aktivitet i cellene

Det engelske begrepet “use it or lose it” gjelder for en mye større andel av kroppen vår enn de fleste er klar over, også de delene vi ikke kan se. Mekanotransduksjon er det som skjer når cellene i kroppen vår reagerer og responderer på mekanisk belastning (som trykk, strekk osv). Enhver bevegelse vi gjør, både indre og ytre fører til ulike belastninger og vil bidra til at cellene våre, via mekanotransduksjon, responderer på ulike måter, en av dem er ved å produsere ulike substanser, som feks benvev. Dette skjer imidlertid kun i de områdene som belastes. Bevegelsen i ribbena dine under en full innpust-utpust påvirker cellene i dette området og sikrer fortsatt produksjon av benvev i ribbena dine. Alt som hindrer fri bevegelse her fratar tilsvarende cellene her fra belastningen de trenger for å opprettholde denne produksjonen på et optimalt nivå.

Bilderesultat for mechanotransduction

Det miljøet som cellene våre lever i er også avhengig av bevegelse da uttransportering av avfalsstoffer og tilførsel av næringsstoffer begge er prosesser som i stor grad drives av, nettopp, mekanisk bevegelse. Det er ikke tilfeldig at de store ansamlingene av lymfeknuter befinner seg i nettopp de områdene som bør ha størst bevegelse når vi går – i lysken, armhulene og knehasene.

Når det gjelder både mekanotransduksjon og andre bevegelses-drevne prosesser i kroppen har kvaliteten på bevegelsen alt å si.

Hvis vi skal ta næringsstoff-lignelsen opp igjen kan vi si at vi trenger et differensiert og bevisst “kosthold” av bevegelse med mye variasjon for at kroppen vår skal få det den trenger for å holde seg frisk og funksjonell.

Bevegelse – ikke hvor mye men hvordan

 

Det kravet til bevegelse som stilles for å leve i et moderne samfunn i dag er betydelig lavere og mindre differensiert enn vår kropps faktiske, biologiske behov for bevegelse. I tillegg til arbeidsplasser som i stor grad kun krever repetitive og begrensede bevegelser er samfunnet vi lever i også i stor grad tilrettelagt på måter som presser oss inn i visse gjentatte statiske positurer.

Et eksempel: i løpet av en dag er vi innom svært mange situasjoner hvor vi sitter: ved frokostbordet, på buss/trikk/tog/i bilen på vei til jobb, ved kontorpulten eller arbeidsbordet, ved spisebordet i lunsjpausen, på buss/trikk/tog/i bilen hjem, evt på benken i parken, på treningsmaskinen i treningsstudioet, ved middagsbordet og i sofaen foran TV´en eller dataskjermen hjemme når vi endelig kan slappe av.

mitchell-ng-liang-an-49703

Photo by Mitchell Ng Liang an on Unsplash

Imidlertid er ikke problemet at vi sitter, problemet er snarere at vi gjerne sitter på en bestemt og repeterende måte, ofte bestemt av hva slags sitteunderlag/stol som er tilgjengelig. I løpet av de siste årene har heve-og -senke kontorpulter gjort sitt inntog på mange arbeidsplasser, gjerne nettopp fordi vi har fått høre at konstant sitting ikke er bra for kroppen. Dermed har vi erstattet konstant sitting med konstant ståing og isteden fått problemer med smerter i ryggen og bena, verkende føtter mm. Men er det “sitting” og “ståing” som er problemet her?

Eller burde vi snarere se litt mer på “konstant”-elementet?

Bevegelse, i et større perspektiv, dreier seg ikke om å finne “riktig positur”, “riktig stol” eller “riktig arbeidsstilling”. Det dreier seg om å oppdage at de fleste av oss, i løpet av en vanlig dag, benytter et svært begrenset bevegelsesrepertoar, noe som fører til at flere av oss lider av bevegelses-mangel på et grunnleggende celle-nivå.  Som med et ensidig kosthold: det er fullt mulig å overleve på det men etter hvert vil det dukke opp mangelsykdommer.

Biomekanikk – å knytte konsekvens til årsak i kroppen

Det er imidlertid ikke alltid opplagt for oss at det vi opplever av fysisk ubehag er et resultat av bevegelses- underernæring.

Vi lever i et samfunn som til en stor grad oppmuntrer oss til å splitte kropp og sinn og resultatet er en generell nedsatt sensitivitet når det kommer til å kunne sanse kroppen vår og dermed også de signalene den sender oss. Når disse signalene blir høylytte nok har vi også utviklet andre “fortolkningsmetoder” for å forstå dem. At noe er “genetisk”, “psykologisk” eller “bare er sånn” er argumenter som benyttes overraskende mange ganger, også av trent helsepersonell, til å begrunne alt fra diffuse ubehag, skjelletære feilstillinger, indre mentalt klima eller kroniske smertetilstander.

chris-barbalis-186421

Photo by Chris Barbalis on Unsplash

Det finnes allikevel andre måter å forstå forholdet mellom årsak og konsekvens i kroppen: Kroppen vår er, som alle andre biologiske organismer, underlagt biomekaniske prinsipper som gjør det mulig å forutsi konsekvensene av å benytte den på ulikt vis, og dermed også konsekvensene av gjentatte bevegelsesmønstre.

Biomekanikk er vitenskapen om hvordan mekaniske lover påvirker levende strukturer og biologisk materiale, med andre ord: det som kroppen vår er laget av. Den kan dermed brukes som et kart for, til en viss grad, å si noe om hva som er sannsynlige konsekvenser av visse måter å bruke/ikke bruke kroppen på. Spesielt hvis disse måtene fortsetter over lang tid.

For å forstå at plager og ubehag kan være forbundet med måten vi bruker kroppen på må vi gå fra å definere “bevegelse” som “trening” til heller å definere det som noe slikt som “aktivitet livsviktig for opprettholdelsen av basale biologiske og fysiologiske funksjoner i alle deler av organismen”

De aller fleste av oss har fått med oss at “bevegelse er sunt”. Men hvis vi er vante med å forbinde “bevegelse” med “trening” er det lett å tenke at så lenge vi jogger en time hver dag har vi fått “dosen” som er nødvendig (vi kan til og med regne oss som over gjennomsnittet siden vi klarer såpass).

Hva vi gjør med kroppen i alle de resterende timene av døgnet vil imidlertid ha en større innvirkning på kroppen vår og i dette tilfellet trumfer kvantiteten: hvis du trener 1 time hver dag har du 14 timer hvor du gjør noe annet enn å trene og det er dette “andre” og kvaliteten av det, som ofte utgjør den største biomekaniske påvirkningen på kroppen din.

Relatert bilde

Måten vi beveger oss på i de 14 timene hvor vi ikke trener kan imidlertid ofte være et ganske stort blindpunkt for mange av oss og kan også være bestemt av mange ulike faktorer.

Det ligger dype kulturelle, sosiale og ikke minst psykologiske årsaker til grunn for måten vi benytter kroppen vår på. Noen av disse er også avgjørende for hvor lett det vil være for oss å endre våre bevegelsesrutiner.

Kroppsbruk = identitet

Vi mennesker kommuniserer på en mengde ulike plan hvorav språket vi skaper med munnen kun er en liten del. I tillegg kommer det omfattende, rike og, for en stor del, ubevisste kroppsspråket vårt. Måten vi står, går og sitter på kan være påvirket av en blanding av tillærte bevegelsesmønstre og kulturelle og sosiale koder.

Kroppsspråket vårt er avgjørende for hvordan omverdenen vår oppfatter oss og derfor vil dét å endre måten du beveger deg på også endre det bilde av deg selv som du deler med omverdenen. Er du den “selvsikre”(ribbeskyv, vekten på det ene benet)? Den som “ordner opp og er til å stole på” (ribbeskyv, skuldre trukket bakover)? Den som “ikke tar ting så høytidelig” (kollaps i ryggsøylen, henge på bekkenet, hyperkyphose)? Den som “ikke ønsker trøbbel” (inntilbens, hyperkyphose, innadroterte overarmer)? Den som ikke “utgjør noen fare for noen” (det samme)? Den “anstendige” (bena alltid krysset i sittende stilling)? Den “empatiske” (fremmadskutt hode og hyperekstensjon i nakke)? Den “uinteresserte” eller “kule”? (henge på bekkenet, hyperkyphose, en positur som vi forøvrig finner igjen blant utstillingsdukkene i de fleste butikkvinduer).

bhargav-sai-v-252885.jpg

Photo by Bhargav sai v on Unsplash

Dette er selvførlgelig satt på spissen men poenget er at alle disse “typene” har sine tilhørende positur-koder, noen av dem kulturelt betinget andre mer eller mindre universelle, men alle vil ha ulike effekter på kroppen din, spesielt hvis de er del av et fast daglig bevegelsesrepertoar.

Vår individuelle ubevisste oppfattelse av verden og virkeligheten spiller også inn på hvordan vi beveger oss. Som et vandrende kartotek går vi alle rundt i kropper formet av alle tidligere erfaringer og opplevelser og de oppfattelsene av virkeligheten som disse opplevelsene har dannet i oss,  på godt og vondt.

Er verden et generelt trygt eller utrygt sted å være? Din personlige opplevelse av dette vil forme måten du uttrykker deg selv på gjennom kroppen din, bevisst så vel som ubevisst.

Kroppsbruk = assosiasjoner

Hvordan du ubevisst tillater deg selv å bevege deg er også et resultat av hvilke assosiasjoner ulike stillinger og bevegelser vekker i oss.

God mobilitet i hofteleddet er avgjørende for svært mange fysiologiske prosesser i kroppen. En av de beste forutsetningene for å sikre seg å bevare eller utvikle denne mobiliteten er å oftere variere sittestillingen og også benytte sittestillinger hvor du sitter på huk. Ville du ha motforestillinger mot å sette deg på huk på gulvet selv om det var en stol ledig? Eller å sitte på kne eller med bena i kors på kontorstolen?

Vi forbinder gjerne ulike typer kroppsbruk med bestemte assosiasjoner og avhengig av om de er positive eller negative vil vi være mer eller mindre åpne for å benytte dem selv. Hvis du forbinder dét å sitte på huk med å gå på do (fra ungdomsskolens teltturer) vil du ha flere motforestillinger mot å “squatte” offentlig enn hvis du er vant til å reise rundt i asia hvor dette er en vanlig sittestilling.

Hvis dét å sitte med bena i kors er noe som fremkaller tanken på ashramer, chanting og løse gevanter er du kanskje ikke fristet til å gjøre det i styremøtet på jobben?

ashes-sitoula-93552

Photo by Ashes Sitoula on Unsplash

Dét å muliggjøre nye måter å sitte/stå/gå og bevege oss på  krever ofte at vi kanskje må gjøre andre endringer i hverdagen vår. Tillater klærne du går med at du beveger deg fritt eller sitter på nye måter? Er identiteten din så tett knyttet til bestemte antrekk at det å endre det ikke er noe alternativ? Hvordan påvirker møblene hjemme og på arbeidsplassen måten du bruker kroppen på og er miljøene rundt deg forståelsesfulle for eventuelle endringer du måtte ønske?

Å endre måten vi bruker kroppen på utfordrer altså ofte mer enn bare den fysiske kroppen.

Endringer er i tillegg ikke noe hjernen vår er spesielt glad for. Det medfører stor energibruk i starten og gjør oss sårbare. Derfor kan vi oppleve at fysiske endringer, i begynnelsen, trigger alt fra irritasjon, oppgitthet, ubehag, utålmodighet eller sinne i oss.

Hvor stor toleranse har du for disse emosjonene?

Hvis du har fått liten trening i selv-regulering i møte med slike emosjoner er det mer sannsynlig at du vil unngå situasjoner som trigger disse, som feks endringer i hvordan du bruker kroppen din.  På den andre siden vil dét å endre måten du beveger deg på også kunne medføre en endring i måten du forholder deg til deg selv, din egen kropp og dine egne emosjoner på.

Måten du beveger deg på påvirkes av alt fra mobiliteten i hofteledd, ryggvirvler og andre ledd, evnen din til differensiering mellom stabilisatorer og mobilisatorer og ikke minst av hva du bruker kroppen din til. Evnen som ciliærmusklene i øynene dine har til bevegelse er avgjørende for å kunne skifte mellom å fokusere på kort og lang avstand med blikket. Den beste måten dette trenes på er ved å stirre på ting som er langt borte. For å stirre på ting som er langt borte må du befinne deg ute. Hvor ofte befinner du deg ute? Og hvor ofte gir du deg tid til å stirre på ting langt borte når du er ute?

Kanskje du burde slutte å lese og gå ut nå?

Stille vann

Interessert i å bli en mer bevisst kroppsbruker? Start i dag!

The effortlessness of the expert

It takes a lot of effort to make something look effortless

– Steven Sondheim

When we witness an expert performer in music or in sport the word “effortless” often springs to mind. However, most people are (hopefully) aware of the amount of work actually needed to reach this level of mastery. Therefor “effort-less” can´t necessarily mean that something is “without effort”.

Hånd på klaviatur

A seemingly “effortless” performance is indeed the result of a sophisticated physical and neurological coordination which creates a subtle fluctuation between tension and relaxation in the parts responsible for the movements and to master this coordination is at the true core of every excelling performance.

Excessive and static tension

In a body performing at a high level of function there is very little excessive tension present, each part of the body has just the necessary amount  needed to perform the task.

A lot of us carry an excessive level of tension in certain parts of our bodies, both when we are performing tasks and when we are seemingly relaxed. Changing the tensional pattern of our body takes a long time, primarily because most of us are unaware of much of the tension present in our bodies. In our minds we have a tendency to think that:

TENSION = PAIN

so that when a part of our body is not performing as it should according to its design we may not necessarily attribute the lack of performance to excessive tension as long as it´s not causing us any pain. But the presence of tension is not necessarily visible only through pain but also in restricted movement, non-optimal coordination  and affected performance.

Changing a pattern requires that we first become aware of it. Do a simple exercise: Stand on all fours and allow your stomach to relax and sink down like a hammock.

dav

All the way…

Take some time (think a couple of minutes) to let your stomach completely give in to gravity. You will probably experience that  what you thought were a full relaxation is just a fraction of the potential and that as the seconds pass you will sense more and more micro-releases in the tension in your belly.

Most of us spend an excessive amount of energy constantly sucking in our stomach, so much that when we are in a position where gravity naturally pulls our organs forward we have a problem releasing that tension because it has become a more or less constant and unconscious pattern.

But constant static tension also means restricted circulation and our abdominal region contains things that are dependent on good circulation in order to function properly.

Like your digestive- or reproductive organs.

A constant excess of tension makes it harder to relax but more importantly: it also leads to a limited ability to activate and relax your muscles at different degrees.

A healthier alternative is a constant fluctuating pattern of tension and relaxation where our muscles have the option of not only being in an on/off mode but rather cycling constantly through different degrees of tension/relaxation according to what is needed.

Not this:

av-paa-bryter

but this:

Trinnvis bryter

Coordination = using what is needed

When we want to make a movement we have multiple choices  as to how to make our bodies perform that movement. If you intend to pick leafs of the ground in your garden you could use a crane to do the job, it would just not be very practical. Keeping your lower arms extended horizontally in front of you for several hours every day while typing on your computer requires a certain activation in your muscles but the coordination or distribution of workload between those muscles is decisive when it comes to how straining this activity will be for your body. Skjelett

And you can switch the activity of typing with pretty much any other activity, like walking, dancing the tango or playing an instrument.

So why would we use more than we need?

Our muscles are controlled by our neurology. A motor unit consists of a nerve attaching to certain muscle fibres of a muscle. The greater amount of fibres it attaches to the “bigger” the movement the nerve controls. In what we call fine motor skills the motor units attache only to a few fibres and the amount of motor units working at the same time and (hopefully) in coordination is very great, on the opposite side of the scale we have large muscles where a single motor unit controls a great amount of fibres and make them all move at the same time giving a high degree of leverage and force with a lesser degree of coordination needed.

But having the neurological hardware to be able to move the different parts of a muscle independently to one another is not the same as actually being able to do this. Through lack of regular use muscles can become neurologically “lumped together” so that we are not able to differentiate between them any more and differentiation is the key to coordination: if I can’t differentiate between the different muscles in my body I am not able to make them to move independently of one another.

Coordination is the ability to decide  what parts of a muscle  to activate  and how those parts are to move  relative  to each other  and to other muscles of the body.

Some people have a natural tendency for good coordination but for most people the “default” coordination is a result of the sum total of how you have used your body up to this moment which is a highly individual matter for most of us.

Therefor training is sometimes needed.

tadas-mikuckis-hbnH0ILjUZE-unsplash

Photo by Tadas Mikuckis on Unsplash

Both Timani and Nutritious Movement ar methods which are all about coordination and fine-tuning this amazing magical thing we call our body in order to move towards the realm of the effortlessness we all can benefit from – whether we are experts or not.